Pengasihan Lewat Asap Rokok

PENGASIHAN LEWAT ROKOK BERMAHABBAH

1. Sediakan sebungkus rokok lalu anda buka bungkusnya
2. Pusatkan bathin kepada Allah SWT
3. Setiap satu kali membaca anda tiupkan kedalam rokok tersebut

Bacaannya
Asallahu an yakuffa ba'sal lazzina kaffaru wallahu asyaaddu ba'san wa asyaaddu tankiila (41x)