Pengasihan Pulunggono

Pengasihan Pulunggono dari Gunung Sekesot

Bismillah...
Niat ingsun matek ajiku si Pulunggono
Siro sun kon-kon manjingno neng garbane
Jabang bayi.....
Ketemu turu, tangi' no
Ketemu tangi, lungguhno
Ketemu lungguh, didegno
Ketemu ngadeg, lakonno neng ngarepanku
Ojo pati-pati turu, ojo pati-pati mangan
Lan nyambut gawe
Yen ora bareng karo aku.....
Ugo aku njalu tulung sentilno telenge-
Jantung hati jabang bayi.....
Terima'no panggugahanku nuju siro
Yo siro-yo aku-kethekmu, yo kethekku
Kethek soko pangeran kang maha suci
Asih-asih-asih saking kersaning Allah
Lailahailallah Muhammad Rosulullah

- Lakune pasa 3 atawa 7 hari banjur patigeni
- Wiwite dina kelahiran - 7 layar
pswrno
Asihan Pulunggana-Pulungsari

Bismillah...
Ingsun matek ajiku si Pulunggana-Pulungsari
Kang mijil ing sanubari
Mubyar teleng ing dadaku-Wong kang mulat
Teka welas -teka asih si.....
Asih saking kersaning Allah
Lailahailallah Muhammad Rasulullah

- Lakune pasa 14 dina banjur patigeni
- Wiwite senen kliwon
psdri