Niat puasa dan mandi Supranatural

 Niat Puasa

Bismillahirrohmanirrohim
Niat ingsun muasane ilmu saking Allah
Neda kawulaku kawula ning Allah
Lailahailallah. Muhammad Rosulullah  3x


Niat mandi kelahiran

Bismillahirrohmanirrohim
Niat ingsun adus ing dina selasa
Iki kencana mulya
Metu saking akadiyat Muhammad
Mulya ana dunia
Mulya ana akhirat fardu karna Allah
Lailahailallah Muhammad Rosulullah  21x


Niat mandi kelahiran

Bismillahirrohmanirrohim
Niat ingsun adus ing dina selasa
Ngebersih sekabeh raga kawula
Saking Kersaning Allah
Lailahailallah Muhammad Rosulullah  21x


Niat mandi jalur sukma

Bismillahirrohmanirrohim
Niat ingsun adus jinabat banyu kudratullah
Ngedusi sedulurku papat, kelima badan
keenem nyawa, kepitu sukma
Sah badan kari sampurna
Sampurna ke badan ingsun
Lailahailallah Muhammad Rosulullah  21x


Niat mandi Karomah

Bismillahirromanirrohim
Nawaitu qusla lil taubatan nasuha min jamiil junubi
lillahi taala. Allahu akbar  1x
Fatihah  7x


Bismillahirrohmanirrohim
Nawaitu qusla lil duhulli karomati Syekh Abd Qodir Jaelani
lillahi taala. Allahu akbar 1x


Pengobatan Sakit Jiwa

Langkah pertama usahakan daun bidara. Daun bidara ini ditumbuk halus
sambil menumbuk kita baca ayat kursi 21x
Kemudian dilarutkan ke dalam air pakai ember besar. Setelah itu kita bacakan doa
sebagai berikut :

Bismilahirrohmanirrohim
Allahumma rijalullah dzat mundur ma'rifatullah
Nabi Wali undurna sifat aniyya, kang jahilullah
Kang jahil satruning Allah
Lebur tumpur kersaning Allah
Lailahailallah Muhammad Rosulullah

Di baca 100x pada tumbukan daun bidara yang sudah dilarutkan tadi,
kemudian untuk memandikan orang gila tersebut pada malam senin dan kamis

Wassalam, semoga bermanfaatSamudera tak bertepi

Aku bukan air tabah yang mengukir batu
Aku bukan sufi yang khayal dalam rantai zuhud tiada jemu
Aku bukan nabi dengan kitab dan suhuf yang turun dari lazuardimu
Aku bukan tukang cerita dengan jemari kaki bekas luka mengembara

Dunia berputar ke kanan dan ke kiri
Aku masih saja di sini
Langit berarah ke barat dan ke timur
Aku tetap di sini
Mau cari apa aku di sini?
Di pemberhentian yang tak pasti
Dengan lara yang tidak mau pergi
Dengan amarah yang tiada bertepi
Pada siapa?..... diri sendiri
Dengan impian yang mungkinkah aku gapai
Impian yang mana?
Mengapa.....
Bila......
Bagaimana....

Bukan disinikah tempat aku?
Mencari pelabuhan yang aku sendiri tidak tahu di mana akhirnya
Memaknai sejati diri yang tiada henti
Tiada mimpi tiada navigasi
Tiada mata angin yang menunjukkan jalan
Dalam akal yang kosong tiada keinginan

Sang khalik
Berikan aku sabab
Biar dudukku di tanahmu menjadi manfaat buat makhlukmu jua
Biar tegakku dipertongkat mafhum dan sabda
Biar pergiku tidak hanya tinggal kidung
Melainkan pahala yang aku wariskan
Buat sekujur aku
Yang kaku
Sendiri
Menanti hisabmu


(TintaAzahrah)Tawassul Masyayikhi

Audzubillahiminassyaithonirojim. Bismillahirrohmanirrohim
Assalamualaika ayyuhannabiyyu warohmatullahi wabarakatuh
Assalamualaina wa ala'ibadillahis sholihin

1. Lir ridhoillahi ta'ala alfatihah

2. Illa hadrati nabiyil mustofa Muhammadin Rosulillahi SAW wa ala alihi wa ashabihi watabi'ina waman tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin Radhiallahu Anhum syaiun lillahi lahumul fatihah

3. Illa hadrati sayidina Abu Bakar, wa Umar, wa Usman, wa Ali wa sayidina Hasan wa Husen wa sayidina Hamzah wa ahli Badrin wa ahli Uhud wa ahli Maqobir baqi wama'la Radhiallahu Anhum syaiun lillahi ta'ala lahum fatihah

4. Illa hadrati jami'i malaikatis sabhi samawati wal ardhi khususon sayidina Jibril wa Mikail wa Isrofil wa Izroil wahapazhoti li holqi wa hamalatil arsy alaihimussholatu wa salam syaiun lillahi ta'ala lahum fatihah

5. Illa hadrati jami'i Ulil Azmi  wamina Rosulli sayidina Adam wa Umina Hawa wa Nuh wa Ibrahim wa  Yusuf wa Sulaiman wa Musa wa Isa alaihimussholatu wa salam syaiun lillahi lahumul fatihah

6. Illa hadrati jami'i anbiya'i wal mursalin wa suhada wa sholihin wa aulia'i aripina wal ulama'i amilina wal malaikati muqorobin wal mushonikiina wa'a immati arba'a almujahidina wa muqollidihim fiddin wa sufiyina muhaqiqina wa masayihina wa tabaina wa muriadina wa abaina wa umahatina wa jududina wa jaddatina wa ushulina wa puru'ina wa juriyatina wa ahli bai'tina wa ahli quburina waman lahu haqqu alaina wa jami'il mukminin wa muk'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat minladun adama ila yaumil qiyamati wa ila jami'il alamina ajmaina Rhadiallahu anhum wa gofarallahu lana walahum syaiun lillahi ta'ala lahumul fatihah

7. Illa hadrati arwahi masyayikhi ahli silsilah thoriqoh qodiriyah naqsabandiyah, naqsabandiyah kholidiyah, wa Syaziliyah, wa akmaliyah tauhid, Rhadiallahu anhum syaiun lillahi ta'ala lahumul fatihah

8. Illa hadrati
Sayidi Syekh Abi Hamid Muhammad al Ghozali
wa Sayidi Syekh Ahmad Al Gozali
wa Sayidi Syekh Muhammad Baha'udin Anaksabandy
wa Sayidi Syekh Abi Yazid Thofuri bin Isa Al Busthomi
wa Sayidi Syekh Al Qutbhi Al Fashi Al Habib Abdillah bin Alwi Al Hadad
qoddhoshollahu sirrohum wa Radhiallahu anhum
syaiun lillahi ta'ala lahum fatihah

9. Illa hadrati Sayidi Syekh Abi Abbas Ahmad bin Ali Albunny
wa Sayidi Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Aljazuli
wa Sayidi Syekh Abdissalam bin Masyisyi
wa Sayidi Syekh Abi Qosim Al Junaidi Al Bagdadi
wa Sayidi Syekh Abi Abbas Ahmad Al Badawi
wa Sayidi Syekh Ahmad bin Abi Husaini Al Rifai
wa Sulthon Auliai Syekh Abi Hasan Sadzily
wa Sayidi Syekh Abi Yazid Al Busthomi
wa Sayidi Syekh Abdul Kholiq Al Gujdawani
wa Sayidi Syekh Ahmad Faruqi Al Sirhindy
wa Sayidi Syekh Suhrawardy
wa Sayidi Syekh Makruf Al Kurkhi
wa dhorobihim wahum sufiyah qodosollahu sirrohum wa Rhadiallahu anhum syaiun lillahi ta'ala
lahumul fatihah

10. Illa hadrati
Sunan Panjalu Ciamis Jawa Barat
wa Kyai Abdurrohman
wa Kyai Basyarudin Srigading
wa Kyai Ki Ageng Hasan Besari Ponorogo
wa Sunan Kuning Imam Hanafi Macanbang
wa Kyai Kholil Bangkalan Madura
wa Kyai Syamsudin Batu Ampar Madura
wa Kyai Dimyati Campur Darat Tulungagung
wa Kyai Abdullah Termas
wa Kyai Abdurrozaq Termas
wa Kyai Mustakin Kauman Tulungagung
wa Kyai Muhammad Siroj Al Arif Tulungagung
wa ushulihim wafuru ihim wamasya'ihim wa afwa'ihim rhadiallahu anhum syaiun lillahi ta'ala lahum fatihah

11. Illa hadrati auliai tis'ahfi indonesia khususon ala wali qutbi wa wakilii wa ghaus hadazzaman wa afwa ihim wa jami'i aulia'i lillahi ta'ala ainama kanu sirron aw zahron waman fataha fi hadiyil balda wa haziyi qoryat wa man aqomaha ila yaumil qiyamati qodoshollahu sirrohum azmaina syaiun lillahi ta'ala lahumul fatihah

12. Illa arwahi
Mbah Ja'asyiam
wa Mbah Hasan Munadah
wa Mbah Rasmi
wa Kyai Imam Hambali
wa Mbah Sukaji
wa mi Muhiyro
wa khususon illa hadrati Kyai Masruri Bandung Tulungagung
wa ushulihim wa furu ihim wa masya'ihim wa atba'ihim gofarallahu lana walahum waj'al jannata ma wahum rohimahumullahu, syaiun lillahi ta'ala lahumul fatihah

13. Illa hadrati
Kyai Syarqowi
wa Kyai Ali Muhasan
wa Kyai Muktar
wa Kyai Muhammad Yusa wa umi Bunijah
wa khusushon Al Mukjizih Kyai Abu Sulaiman Ali Muhammad
wa ushulihim wa furuihim wa atba'ihim wa masya'ihim wa ihwa'ihim wa juriyatihim gofarollahu lanawalahum rohimahumullahu syaiun lillahi ta'ala lahumul fatihah

14. Illa hadrati
Baginda Khidir Abil Abas Balya bin Malkan
baginda ilyas
Kanjeng Nabi Isa alaihimu sholatu wassalamu
wa Syekh Ibni Maja
wa Syekh Sunan Bintoro
wa Syekh Syamsudin
wa Syekh Barat Ketigo
wa Syekh Abdullah Termas
wa Syekh Tunggak Kesambi
wa Syekh Imam Hanafi Macanbang
wa Syekh Hasan Ibroni
wa Syekh Abd Karim Agung Tanahara
wa Syekh Syafi'i Tulungagung
wa Syekh Muhammad Siroj Al Arif Tulungagung
wa adrobihim wa humul muhaqiqun
qoddoshollohu sirrohum wa Radhiallahu anhum
syaiun lillahi ta'ala lahumul fatihah

15. Illa hadrati sayidina sulthon aulia syekh muhidin abdul qodir jaelani qoddosollahu sirro uhdur 3x
bi'iznillahi ta'ala awnalana wanasirron alaina syaiun lillahi ta'ala lahumul fatihah