Jaran Guyang Banten


Bismilahirrohmanirrohim
Titi genti namaning uwong, sifating arjuna telor, peteng ribet atina.............maring ingsun rina kelawan wengi, kan ora maning kang katon, ya ingsun kang gawe kang katon, kan ora maning kang gurantilan, kan ora maning kang gewang-gewang, permati sire kepisan, side edan dadi edan, side ayan dadi ayan, side lengleng dadi lengleng, side jengling dadi jengling, side welas side asih, asih atina...........maring ingsung, Lailahailallah Muhammad Rosulullah.

Niat mandi
Bismilahirrohmanirrohim. Seperti duduk, seperti payung, wiyak lintang, reraup bulan, cur muncar mancur cahaya ingsun, kaya wulan patang welas(14) jema'ah. Lailahailallah Muhammad Rosulullah.


Niat Puasa
Bismilahirrohmanirrohim. Niat ingsun puasa dina........dudu muasani doa ingsun sekabeh, hajat Alla, hajat ingsun, kabul ke Allah, kabul ke Rosulullah, kabul dijunjung nin perwali, kang Adam sekabeh, Lailahailallah Muhammad Rosulullah.


Syaratnya    :  7 hari puasa ditambah 1 hari patigeni,  mulai puasa pada hari kelahiran, Syarat duduknya rokok gentong/cerutu/djinggo/gg merah.


Wassalam. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan saja di bidang ilmu pengasihan Banten ini. sam