Asihan Lungjaga CirebonDisebut juga Asihan Jaran Goyang Gunung Ciremai Cirebon

Ingsun matek ajiku si Lungjaga
Manglung-manglung anoleh kekasihku
Dak tepungake pucuking wuluku puhun
Dak tepungake idepku
Dak tepungake maniking mripatku
Teleng ing rasaku kumpul luluhing rasa
Rohe rohku nyawane nyawaku
Sukmane sukmaku badanne badanku
Karepke karepku rasane rasaku
Teka welas teka asih
Si jabang bayi ...
Andulu badan salirakuSyaratnya : mutih 7 dina 7 bengi banjur patigeni atawa
                  pasa 7 dina banjur patigeni, wiwite kamis wage.