Pengasihan Jaran Goyang Gunung Sindoro

                                         
                              

Pengasihan Jaran Goyang dari Gunung Sindoro

A.
Ingsun matek ajiku si Jaran Goyang
Teteger tengah ing pasar
Gegeme cemeti sodo lanang saking swarga
Sun sabetke gunung gugur
Sun sabetke segara asad
Sun sabetke bumi bungkah
Sun sabetke langit buyar
Sun sabetke atine jabang bayi si......
Teko welas teko asih
Andeleng badan saliraku
Manut miturut sah karepku
Lailahailallah Muhamad Rosulullah

-Lakune pitu dina banjur patigeni
-Wiwite selasa kliwon / jumuah kliwon
                                             by pwrno


B.
Ingsun matek ajiku si Jaran Goyang
Teteger tengah ing pasar
Gegeme cemeti sada lanang saking swarga
Sun sabetke gunung gugur
Sun sabetke segara asad
Sun sabetke bumi bungkah
Sun sabetke langit butul kang sap pitu
Sun sabetke atine si jabang bayi......
Teka welas teka asih
Andeleng badan saliraku
Manut miturut sah karepku
Lailahailallah Muhammad Rosulullah

-Lakune pitu dina banjur patigeni
-Wiwite jumuah pahing
                                           by psndri