Niat puasa dan mandi Supranatural

 Niat Puasa

Bismillahirrohmanirrohim
Niat ingsun muasane ilmu saking Allah
Neda kawulaku kawula ning Allah
Lailahailallah. Muhammad Rosulullah  3x


Niat mandi kelahiran

Bismillahirrohmanirrohim
Niat ingsun adus ing dina selasa
Iki kencana mulya
Metu saking akadiyat Muhammad
Mulya ana dunia
Mulya ana akhirat fardu karna Allah
Lailahailallah Muhammad Rosulullah  21x


Niat mandi kelahiran

Bismillahirrohmanirrohim
Niat ingsun adus ing dina selasa
Ngebersih sekabeh raga kawula
Saking Kersaning Allah
Lailahailallah Muhammad Rosulullah  21x


Niat mandi jalur sukma

Bismillahirrohmanirrohim
Niat ingsun adus jinabat banyu kudratullah
Ngedusi sedulurku papat, kelima badan
keenem nyawa, kepitu sukma
Sah badan kari sampurna
Sampurna ke badan ingsun
Lailahailallah Muhammad Rosulullah  21x


Niat mandi Karomah

Bismillahirromanirrohim
Nawaitu qusla lil taubatan nasuha min jamiil junubi
lillahi taala. Allahu akbar  1x
Fatihah  7x


Bismillahirrohmanirrohim
Nawaitu qusla lil duhulli karomati Syekh Abd Qodir Jaelani
lillahi taala. Allahu akbar 1x