Peristiwa besar dibalik 10 muharam

Syekh Abu Laits meriwayatkan dengan sanatnya dari Ikrimah, ia berkata, 10
muharam ialah
1. Diterima taubatnya Nabi Adam
2. Allah menaikkan derajat Nabi Idris
3. Perahu Nabi Nuh berlabuh
4. Nabi Ibrahim dilahirkan, diangkatkan sebagai Kholilullah, serta
diselamatkan dari api.
5. Allah menerima taubat Nabi Daud
6. Allah mengangkat Nabi Isa ke langit
7. Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran fir'aun
8. Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan
9. Allah mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman